Origin Data Management

Obsah

Kombiniranje pojedinačnih podataka s planomAko odaberete nesvrstane ili pojedinačne podatke (npr. sliku ili objekt) te potom odaberete plan koji ne sadržava te podatke, otvorit će se dijaloški okvir.

Korak

Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Cancel: kako biste zadržali prvi odabir

Combine: kako biste kombinirali i podatke (npr. stavku) i plan (pod uvjetom da nema sukoba)

Continue: kako bi se prvotno odabrani podaci zamijenili planom koji je zadnji odabran

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09