Origin Data Management

Obsah

Pristup softveru Origin Server s početnog zaslona

Korak

Pokrenite Origin Server odabirom ikone koju ste izradili na početnom zaslonu.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09