Origin Data Management

Obsah

Pokretanje aplikacije iPlan

Preporuča se upotreba preglednika koji nudi mogućnost prikaza na cijelom zaslonu prilikom prikaza softvera Origin Server.



Korak

Mijenjajte između prikaza na cijelom zaslonu i standardnog prikaza koristeći se ikonama na zaslonu .

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09