Origin Data Management

Obsah

Odabir zadanih postavkiKorak

1.

Aktivirajte padajući izbornik odabirom područja na zaslonu označenog pod u aplikaciji Content Manager.

2.

Odaberite željenu zadanu postavku.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09