Origin Data Management

Obsah

Najčešća pitanja o aplikacijama softvera Origin Server

Najčešća pitanja o funkcionalnosti aplikacija

Najčešća pitanja

Prijedlog

Aplikacija se ne pokreće nakon što kliknem na njen gumb.

Korisnik mora biti dodan u grupu Remote Desktop Users (Korisnici udaljene radne površine). To se može napraviti izravno ili putem grupe Active Directory (Aktivni imenik).

Maksimalni broj dostupnih sesija prikazanih na portalu Origin Server manji je od broja kupljenih licenci.

Poslužitelji nisu u funkciji ili nisu dostupni putem mreže.

Provjerite konfiguracijsku datoteku softvera Origin Server da biste vidjeli jesu li svi poslužitelji navedeni i je li omogućeno ujednačavanje opterećenja.

Client Check prikazuje pogrešku u vezi s Remote Desktop Connection (Veza s udaljenom radnom površinom).

Ova se pogreška može pojaviti ako upotrebljavate preglednik koji nije Internet Explorer.

Provjerite postavke svog preglednika i postavke sigurnosti u skladu s procedurom.

Performance aplikacija

Najčešća pitanja

Prijedlog

Performance odabrane aplikacije su usporene.

U portalu Origin Server provjerite koliko je sesija pokrenuto. Prekomjerni broj pokrenutih sesija može usporiti performance poslužitelja. Administratori se po potrebi mogu koristiti alatom Session Manager kako bi prekinuli nekorištene sesije koje su neispravno zatvorene.

Provjerite Connection Quality na stranici Client Check i provjerite jesu li brzina preuzimanja i vrijeme odaziva dostatni.

Ako je veza uspostavljena putem lokalne mreže / intraneta i rezultati koje prikazuje Client Check nisu dostatni, obratite se svom IT administratoru kako bi se poboljšala mrežna veza. Ako su rezultati koje prikazuje Client Check dostatni, možete povećati performanse aplikacije omogućavanjem optimiziranih postavki intraneta.

Ako je veza uspostavljena putem interneta, problemi s performancama uzrokovani sporom internetskom vezom možda se mogu popraviti omogućavanjem optimiziranih postavki interneta. Osim toga, pretplatom na mogućnost „brzog puta” koju nude brojni davatelji internetskih usluga također se može poboljšati vrijeme odaziva.

Sesija u softveru Origin Server pokrenuta je, no aplikacija se ne otvara ili se prikazuje pogreška.

Ako Origin Server prikazuje poruku pogreške, pažljivo pročitajte prikazanu poruku kako biste dobili objašnjenje. Moguće pogreške su:

 • pogreška licence zbog previše otvorenih sesija;
 • putevi nisu ispravno konfigurirani u konfiguracijskoj datoteci softvera Origin Server;
 • korisnik nema dostatna prava pristupa u mapi aplikacija;
 • u okruženju ujednačavanja opterećenja: potrebno je instalirati identični hardver poslužitelja ili identičnu konfiguraciju virtualnog računala, kao i identične verzije softvera Origin Server. Sve instalirane aplikacije moraju biti na istom putu instalacije i konfiguracijske datoteke na oba poslužitelja moraju biti identične.

Moja se aplikacija ispravno pokreće samo na jednom poslužitelju.

Provjerite jesu li aplikacije identično instalirane na svim poslužiteljima u farmi. Datoteka aplikacije mora imati dostatna prava pristupa na svim poslužiteljima.

Konfiguracijska datoteka za Origin Server također mora biti identična na svim poslužiteljima.

Nakon što kliknem na gumb aplikacije prikazuje se upozorenje o certifikatu.

Pročitajte pojedinosti navedene u dijaloškom okvir upozorenja. Mogući razlozi za ovo upozorenje su:

 • Konfiguracijska datoteka softvera Origin Server mora biti jednaka „uobičajenom nazivu” navedenom u certifikatu. Obratite se podršci tvrtke Brainlab za promjenu naziva poslužitelja ili uobičajenog naziva. Klijent mora biti u mogućnosti odrediti izmijenjene nazive poslužitelja putem DNS datoteke ili datoteke glavnog računala.
 • Nedostaje poveznica na popisu Certification Authorities (Ustanova za izdavanje certifikata). Klijenta povežite s internetom kako bi se ažurirao popis Certification Authorities (Ustanove za izdavanje certifikata).
 • Certifikat je zastario i potrebno ga je obnoviti. Obratite se podršci tvrtke Brainlab za obnovu certifikata.

Dijeljenje sesije i prijenos podataka

Najčešća pitanja

Prijedlog

Želim izvesti podatke na svoj lokalni pogon ili USB izbrisivi memorijski pogoni, ili uvesti s njih podatke, no ne vidim lokalne pogone.

Uvjerite se da je USB izbrisivi memorijski pogoni priključen prije pokretanja udaljene sesije.

Ako se upotrebljava datoteka RDP ili način spajanja ActiveX, korisnici mogu pristupati uklonjivim pogonima na klijentskom pogonu, no uklonjivi pogon mora biti spojen prije započinjanja udaljene veze.

U dijaloškom okviru Remote Desktop Connection (Veza s udaljenom radnom površinom) provjerite jeste li odabrali potvrdni okvir za izvoz na lokalne pogone.

Nakon pokretanja sesije ne mogu mapirati mrežne pogone koji sadrže podatke o pacijentu.

Provjerite ima li korisnik prava pristupa za čitanje i pisanje na mrežnom pogonu.

Pokušajte pristupiti mrežnom pogonu koristeći se putem Universal Naming Convention (Konvencija univerzalnog određivanja naziva) (UNC) (zajednički naziv u certifikatu nije isti kao \\<naziv_poslužitelja>\<naziv_dijeljenja>).

Ponekad je skripta za prijavu koja mapira mrežni pogon na slovo pogona prespora. Konfigurirajte mapiranje pogona u konfiguracijskoj datoteci za Origin Server tako da softver mapira pogon prilikom svakog pokretanja sesija umjesto skripte za prijavu.

Prilikom pokretanja dijeljenja sesije cilj se ne povezuje automatski.

Mogući uzorci su:

 • pravilnici domene prebrisali su konfiguracije lokalnog terminalskog poslužitelja;
 • korisnik ciljne sesije nije prihvatio zahtjev za dijeljenje;
 • u okruženju ujednačavanja opterećenja: vatrozid je blokirao zahtjev za dijeljenje poslan sesiji na drugom poslužitelju. Ciljna sesija tada se prekida.

SSL certifikat uz upotrebu različitih web-preglednika

Najčešća pitanja

Prijedlog

Kad otvaram sesiju u pregledniku Google Chrome prikazuje mi se sigurnosno upozorenje o certifikatu.

Moguća rješenja:

 • provjerite kompatibilnost preglednika / operacijskog sustava;
 • izradite samopotpisani certifikat na temelju lokalnih internih postavki.

Kad otvaram sesiju u pregledniku Firefox prikazuje mi se sigurnosno upozorenje o certifikatu.

Firefox sadrži zaseban popis certifikata izvan operacijskog sustava koji upotrebljavate. Domenu trebate ručno dodati na popis. Napravite to koristeći se FQDN-om (<naziv_poslužitelja>.<domena>.com).

SSL certifikat uz upotrebu tableta

Najčešća pitanja

Prijedlog

Kad otvaram sesiju u pregledniku Google Chrome prikazuje mi se sigurnosno upozorenje o certifikatu.

Moguća rješenja: Ako Origin Server upotrebljava samopotpisani certifikat, pobrinite se da je ustanova za izdavanje certifikata poznata klijentskom računalu koje provjerava spremište certifikata lokalnog računala (Trusted Certification Authorities (Pouzdane ustanove za izdavanje certifikata)).

Safari za sustav Windows

Najčešća pitanja

Prijedlog

Kompatibilnost preglednika / operacijskog sustava nije se mogla provjeriti u pregledniku Safari za sustav Windows.

Ova konfiguracija nije u potpunosti ispitana.

Za najbolji korisnički doživljaj upotrebljavajte preglednik Internet Explorer sa sustavom Windows.

Ispisivanje u HTML5

Najčešća pitanja

Prijedlog

Ne mogu ispisivati kad upotrebljavam HTML5 vezu.

Morate odabrati Ericom AccessNow Printer (Pisač Ericom AccessNow) s popisa dostupnih pisača.

Ako ova mogućnost nije dostupna, obratite se podršci tvrtke Brainlab.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09