Origin Data Management

Obsah

Prekidanje sesije

Korak

1.

Odaberite ikonu Session Manager na početnoj stranici.

Otvara se dijaloški okvir Session Manager.

2.

Odaberite sesiju koju želite zatvoriti i odaberite Terminate.

Zatvara se dijaloški okvir Session Manager.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09