Origin Data Management

Obsah

Učitavanje pacijenata i podataka za navigaciju

Pokrenite softver za navigaciju u skladu s uputama u nastavku.

Korak

1.

Odaberite pacijenta.

2.

Prema potrebi odaberite podatke.

3.

Pokrenite softver za navigaciju (npr. Cranial/ENT).

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09