Origin Data Management

Obsah

Grupe domena

Grupe domena

Ako je Origin Server integriran u domenu sustava Windows, upravljajte korisnicima u sklopu usluge Active Directory (Aktivni imenik).

U tipičnom scenariju integracije softvera Origin Server, sljedeće grupe domena mapirane su u lokalnim grupama softvera Origin Server:

Lokalna grupa

Odgovarajuća grupa domena

BL_OriginSessionManager

Bolnička administratorska grupa softvera Origin: prava na prekidanje blokiranih sesija

BL_OriginAdministrators

Bolnička administratorska grupa softvera Origin

BL_OriginIheUsers

Bolnička grupa korisnika softvera Origin: softveru Origin Server može pristupiti samo putem IHE poveznice

BL_OriginUsers

Bolnička grupa korisnika softvera Origin

Remote Desktop Users (Korisnici udaljene radne površine)

Sve grupe domene softvera Origin Server mapirane su u lokalnu grupu Remote Desktop Users (Korisnici udaljene radne površine)

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09