Origin Data Management

Obsah

Odabir verzije aplikacije

Ako je instalirano više verzija iste aplikacije, od vas će se zatražiti da odaberete jednu verziju.Korak

1.

Odaberite START.

Nije odabrana zadana verzija.

2.

Ako je dostupna, odaberite opciju Start by default da biste određenu verziju obilježili kao zadanu, a zatim odaberite START.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09