Origin Data Management

Obsah

Odabir podataka

Opće informacije

U aplikaciji Data Selection podaci su navedeni kronološki i mogu se odabrati nakon što odaberete pacijenta ili prilikom otvaranja aplikacije tvrtke Brainlab (provjerite odgovarajući Korisnički priručnik za softver).U aplikaciji Data Selection podaci pacijenta prikazuju se na vremenskoj traci.

Br.

Objašnjenje

Podaci pacijenta su na vremenskoj traci prikazani kronološkim redoslijedom. Najnoviji podaci pacijenta prikazani su na desnoj strani.

Odaberite strelicu kako bi se u vremensku traku učitali dodatni podaci ranijeg datuma. Strelica će biti prikazana dokle god su dodatni podaci dostupni.

Skupovi podataka organizirani su u klastere podataka prema povezanom anatomskom stanju pacijenta.

SUGGESTED DATA prikazuje podatke koje softver smatra najvažnijima.

Opcijom See All Data prikazuje se detaljan prikaz svih dostupnih podataka unutar tog klastera podataka.

Alatna traka.
Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09