Origin Data Management

Obsah

Autorizacija korisnika domene

Korak

1.

Otvorite Active Directory Users and Computers (Korisnici i računala u aktivnom imeniku) (npr. na kontroloru domene).

2.

Odaberite Users (Korisnici) i kliknite desnom tipkom miša na korisnike koje želite autorizirati.

3.

Otvorite User Properties (Korisnička svojstva), zatim odaberite karticu Member of (Član u).

4.

Odaberite Add… (Dodaj…) te zatim odaberite korisničke grupe softvera Origin Server za koje će korisnik imati odgovarajuća prava grupe.

5.

Odaberite OK (U redu) da biste potvrdili.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09