Origin Data Management

Obsah

Testiranje novoizrađenog i novokonfiguriranog GPO-aIzmjene na Group Policy Object (Objekt pravilnika grupe) vrše se na kontroloru domene sustava Windows. Izmjena se replicira u sklopu usluge Active Directory (Aktivni imenik) unutar 120 minuta od implementacije.

Ako želite testirati novoizrađeni ili novokonfigurirani GPO s klijentske strane odmah nakon izrade, upotrijebite naredbu gpupdate /force. Time se odmah aktivira proces ažuriranja.

Korak

Prijavite se na klijenta i ažurirajte pravilnike naredbenim retkom:

gpupdate /force

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09