Origin Data Management

Obsah

Sigurnosno upozorenje za ActiveX

Kada se koristite preglednikom Internet Explorer, tijekom inicijalnog početka udaljene sesije možda ćete dobiti poruku o sigurnosnom upozorenju, ovisno o postavkama sigurnosti ActiveX-a. Korisnik se mora pobrinuti da je ActiveX dostupan i omogućen kako bi bilo moguće nastaviti.

Korak

1.

Ako se upit pojavi, odaberite Yes (Da) i slijedite korake.

Pojavljuje se skočno sigurnosno upozorenje.

2.

Odaberite Yes (Da) za nastavak na portal Origin Server.

3.

Alternativno, može se prikazati dijaloški okvir „Internet Explorer – Security Warning” (Internet Explorer – sigurnosno upozorenje).

Odaberite Install (Instaliraj) i nastavite u skladu s uputama.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09