Origin Data Management

Obsah

Provjera postavki preglednika Internet Explorer

Korak

1.

U izborniku Tools (Alati) preglednika Internet Explorer odaberite Internet Options (Internetske mogućnosti).

2.

Odaberite karticu Security (Sigurnost).

3.

S popisa ikona web-zona odaberite ikonu Trusted Sites (Pouzdana mjesta).

4.

Na popis dodajte URL za Origin Server.

5.

Vratite se na ikonu Trusted Sites (Pouzdana mjesta) kako biste konfigurirali postavke za ActiveX.

6.

Odaberite gumb Custom level… (Prilagođena razina…).

7.

Odaberite sljedeće opcije s popisa postavki:

  • Download signed ActiveX controls (Preuzimanje potpisanih kontrola ActiveX): Enable (Omogući) ili Prompt (Pitaj)
  • Run ActiveX controls and plug-ins (Pokretanje kontrola ActiveX i programskih priključaka): Enable (Omogući)
  • Script ActiveX controls marked safe for scripting (Skriptiranje kontrola ActiveX koje su označene sigurnima za skriptiranje): Enable (Omogući)

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09