Origin Data Management

Obsah

Kombiniranje planova

Korak

Putem alatne trake aktivirajte opciju Combine Plans.

Ako nema sukobljenih podataka (npr. sukobljenih revizija, spajanja itd.), a planovi su uspješno kombinirani, plan koji je posljednji odabran bit će prikazan kao odabran, ali izmijenjen.Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09