Origin Data Management

Obsah

Upravljanje korisnicima

Dijaloški okvir Computer Management (Upravljanje računalom)Možete dodavati ili uklanjati korisnike kojima je dopuštena upotreba određenih funkcija softvera Origin Server u dijaloškom okvir Computer Management (Upravljanje računalom).

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09