Origin Data Management

Obsah

Brisanje pacijenataKorak

1.

U alatnoj traci otvorite padajući izbornik Manage.

Odaberite Delete .

2.

Na popisu Patient List odaberite pacijente koje želite izbrisati.

3.

Odaberite Delete na vrhu glavnog zaslona .

4.

U dijaloškom okviru odaberite Delete da biste potvrdili brisanje.

5.

Otvara se dijaloški okvir s potvrdom o uspješnom postupku brisanja.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09