Origin Data Management

Le guide demandé est inconnu du système.

Obsah

Ažuriranje planaKada odaberete plan koji je bio izmijenjen, ali ne i spremljen, gumb za ažuriranje bit će omogućen . Inicijalni plan uvijek će biti prikazan s inicijalnim podacima jer plan nikada neće biti automatski prebrisan. Još uvijek ga se može ažurirati odabirom gumba za ažuriranje.Nakon što odaberete gumb za ažuriranje, putem dijaloškog okvira bit ćete upitani da potvrdite ažuriranje.

U odjeljku s informacijama također će se navesti je li novija verzija dostupna (informacije se prikazuju kada je gumb za ažuriranje prikazan).

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09