Origin Data Management

Obsah

Jak vytvořit zástupce na plošeMáte možnost vytvářet zástupce a přeskočit tak úvodní stránku aplikace a aplikace spouštět přímo z plochy serveru.

Krok

1.

Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a zvolte možnost New (Nový).

Otevře se rozšířené dialogové okno.

2.

V rozšířeném dialogovém okně vyberte možnost Shortcut (Zástupce).

Otevře se dialogové okno Create shortcut (Vytvořit zástupce).

3.

Přidejte/zkopírujte úplné umístění serveru.

(Příklad: http://servername/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT)

4.

Vyberte možnost Next (Další).

5.

Přidejte název zástupce.

(Příklad: iPlanRT)

6.

Vyberte možnost Finish (Dokončit).

Na ploše se vytvoří zástupce.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09