Origin Data Management

Den forespurte veiledningen er ukjent for systemet.

Obsah

Jak přidat místního uživatele

Krok

1.

Vyberte možnost Server Desktop (Plocha serveru).

2.

Otevřete dialogové okno Computer Management (Správa počítače):

  • V počáteční nabídce vyberte možnost Control panel (Ovládací panely).
  • Vyberte možnost Administrative tools (Nástroje pro správu).
  • Vyberte možnost Computer Management (Správa počítače).

3.

V levém panelu rozbalte větev Local Users and Groups (Místní uživatelé a skupiny) a klikněte na možnost Users (Uživatelé).

4.

V horní nabídce vyberte možnost Action (Akce) a pak možnost New user (Nový uživatel).

5.

Zadejte uživatelské jméno, popis a heslo.

6.

V levém panelu rozbalte větev Users and Groups (Uživatelé a skupiny) a vyberte možnost Groups (Skupiny).

7.

V pravém panelu dvakrát klikněte na skupinu, ke které chcete přidat uživatele.

Vyberte například:

  • BL_OriginSessionManager
  • BL_OriginAdministrators
  • BL_OriginUsers
  • BL_OriginIheUsers
  • Remote Desktop Users (Uživatelé vzdálené plochy)
  • BL_All

8.

Vyberte možnost Add (Přidat) a vložte všechny uživatele, kteří by měli mít odpovídající práva skupiny.

9.

Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09