Origin Data Management

Obsah

Jak získat přístup ke všem datům pacientaPokud je jako výchozí filtr nakonfigurována možnost Worklist a je vybrána, zobrazí se pouze pacienti uvedení v této možnosti Worklist.

Chcete-li získat přístup ke všem datům pacientů pouze pro nouzové účely, proveďte následující:

Krok

1.

Aktivujte možnost All Patients .

2.

Pokud jste vyzváni, zadejte pověření.

3.

V seznamu vyberte požadovaného pacienta.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09