Origin Data Management

Obsah

Nabídka Settings

Nabídka SettingsČ.SoučástVysvětlení

Zaškrtávací políčko Always Feet to Head – Supine (LPH) for DICOM Viewer

Zaškrtnutím přepíšete výchozí orientaci v softwaru Viewer.

View Orientation

Vyberte orientaci pohledu.

Presets

Uložte aktuální směrování aplikací a zdrojů na displeje podle předvolby. Vyberte stávající předvolby.

Language

Změní jazyk ve všech aplikacích, v nichž je k dispozici odpovídající překlad.

Aby byla změna dokončena, restartujte systém.

Connections

Zobrazuje dostupné připojení k jiným systémům Brainlab.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09