Origin Data Management

Obsah

Informace o vzdálené relaci

Obecné informace

Vzdálenou relaci prostřednictvím RDP na portálu Origin Server lze uskutečnit jen otevřením jedné z aplikací na portálu Origin Server. Tím je zaručeno správné nastavení připojení nutné pro software iPlan nebo Brainlab Elements.

Pokud je aplikace otevírána z druhého klienta, zatímco aktivní relace se stejnou aplikací a uživatelem již někde existuje, bude předchozí relace odpojena a zobrazena na novém klientovi. Uživatel na prvním klientovi je upozorněn na odpojení na portálu Origin Server.

Před otevřením aplikace

Uživatelé mohou otevřít více aplikací zároveň. Nicméně limitem je pouze jedna relace na uživatele a aplikaci.

Pokud používáte zařízení bez klávesnice (např. tablet) a během plánování je vyžadován vstup z klávesnice, před otevřením aplikace iPlan nebo plánovací aplikace povolte funkci On-Screen keyboard (Klávesnice na obrazovce) systému Windows.

Upozornění zabezpečení

Při otevírání relace se může objevit upozornění Remote Desktop Connection (Připojení ke vzdálené ploše).

V závislosti na nastavení zabezpečení ActiveX vašeho prohlížeče můžete být vyzváni, abyste potvrdili připojení vašich místních pevných disků ke vzdálenému počítači.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09