Origin Data Management

Obsah

Více parametrů

Chcete-li vyhledat několik hodnot jednoho parametru (např. několik StudyUID), máte tyto možnosti:

  • použijte výchozí metodu standardu IHE s použitím čárky k oddělení hledaných hodnot nebo

  • zopakujte dvojice parametrů a hodnot oddělených znakem &.

V následujícím příkladu je uveden způsob použití těchto dvou různých metod:

https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9&studyUID=9.8.7.6&studyUID=…

https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9,9.8.7.6,…

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09