Origin Data Management

Obsah

Použití navigačního systému s připojením Buzz

Krok

1.

Připojte požadované zdroje videa a zapněte systémy.

2.

Vyberte pacienta a příslušná data.

3.

Zvolte navigační program.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09