Origin Data Management

Obsah

Zabezpečený způsob k webovému portálu Origin Server

Obecné informace

Pro bezpečnější připojení k portálu Origin Server použijte protokol pro přenos šifrovaného hypertextu (https).

Po změně certifikátu je nutné portál Origin Server vždy nazývat jeho názvem FQDN, pro které byl nový certifikát vytvořen.

Například: https://<nazevserveru>

To znamená, že všechny odkazy musí být aktualizovány na novou adresu URL.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09