Origin Data Management

Obsah

Upozornění certifikátuPři přístupu na stránku platformy Origin Server je možné, že se objeví upozornění certifikátu zabezpečení. Znamená to, že používáte nedůvěryhodný certifikát.

Možnosti

Pokud chcete pokračovat, zvolte možnost Continue to this website (not recommended) (Pokračovat na tuto stránku (nedoporučuje se)). Otevře se portál Origin Server.

Nebo na zařízení nainstalujte lokální kořenový certifikát:

  • Stáhněte certifikát.

  • Dvojitým kliknutím na certifikát jej instalujte.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09