Origin Data Management

Obsah

Jak aktivovat certifikát

Chcete-li aktivovat certifikát, proveďte následující kroky:

Krok

1.

Přihlaste se k portálu Origin Server jako místní správce.

2.

V průzkumníku souborů otevřete adresář:

%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3.

V tomto adresáři spusťte skript PowerShell

ChangeOriginServerCertificate.ps1

kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti Run PowerShell (Spustit PowerShell).

4.

V otevřeném nástroji Windows PowerShell zvolte ze seznamu certifikát, který chcete aktivovat pro Origin Server.

5.

Zadejte odpovídající číslo certifikátu do pole Enter selection (Zadejte výběr).

6.

Skript nakonfiguruje a aktivuje zvolený certifikát pro Origin Server.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09