Origin Data Management

Obsah

Jak zakázat kontroly odvoláníSystém Windows má místní zásady skupiny pro zakazování kontrol odvolání.

Krok

1.

V nabídce Start systému Windows vyberte možnost Run (Spustit) a zadejte gpedit.msc.

Otevře se dialogové okno Group Policy (Zásady skupiny).

2.

V nabídce Local Computer Policy (Zásady místního počítače) vyberte možnost Windows Settings (Nastavení systému Windows) a poté Security Settings (Nastavení zabezpečení).

3.

Vyberte možnost Public Key Policies (Zásady veřejných klíčů) a poté otevřete Certificate Path Validation (Ověření cesty certifikátu).

Otevře se dialogové okno Certificate Path Validation Settings Properties (Vlastnosti nastavení ověření cesty certifikátu).

4.

Na kartě Network Retrieval (Načtení ze sítě) deaktivujte zaškrtávací políčko Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Automaticky aktualizovat certifikáty v programu Microsoft Root Certificate Program) .

5.

Zvolte OK.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09