Origin Data Management

Obsah

Konfigurace kontrol odvolání

Prevence prodlev během připojení

Pokud není klient připojen k internetu a IT nemocnice nemá nakonfigurovaný žádný server pro odvolání, může při připojování k portálu Origin Server docházet k prodlevám. K jejich výskytu dochází kvůli pokusům uživatele ověřit certifikát SSL pro seznam vydávání a odvolání. Kontroly odvolání se nezdaří a jejich časový limit bez připojení k internetu vyprší a způsobí tak prodlevu 15-20 sekund.

Pokud se chcete této prodlevě vyhnout, zakažte na klientovi kontroly odvolání.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09