Origin Data Management

Obsah

Přístup k aplikacím

Základní informace

Po přihlášení budete mít přístup k aplikacím z výchozí obrazovky na portálu Origin Server.

Můžete otevřít Brainlab Elements, používat programy Brainlab budete mít přístup k datům pacientů prostřednictvím HTML5 a RDP (v závislosti na instalovaných aplikacích a pracovních postupech) nebo přístup k programu iPlan prostřednictvím RDP.

Dostupnost aplikací

Dostupné aplikace se mohou lišit podle uživatelských oprávnění a stavu licence. Pokud aplikace není dostupná, odpovídající tlačítko se nezobrazí.

Počet relací RDP je různý a je obvykle omezen na tři na jeden server. Pokud se používají všechny relace RDP, při pokusu o spuštění další relace RDP se zobrazí oznámení o licenci.

Domovská stránka portálu Origin Server zpracuje licenci serverové platformy a zobrazí:

  • stav licence;
  • počet spuštěných relací z celkově povolených;
  • chybu, pokud selhal dotaz na licenci na serverovou platformu.

Klientské rozdíly

Snímky obrazovky a instruktážní informace uvedené v této příručce se mohou lišit od vašich konkrétních uživatelských zkušeností. V závislosti na vaší objednávce, verzi systému Windows, typu a verzi webového prohlížeče, konfiguraci serveru atd. existuje nespočet rozdílů.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09