Origin Data Management

Obsah

Důvěryhodnost certifikátu na klientech

Manuální instalace nebo automatická distribuce certifikátů SSL podepsaných svým držitelem

Chcete-li manuálně nainstalovat certifikát podepsaný svým držitelem, přihlaste ke klientskému počítači pomocí svých přihlašovacích údajů.

  • Pokud jeden počítač používá několik uživatelů, kroky je nutné opakovat pro každého uživatele (1. možnost).
  • Při použití mnoha sdílených klientských počítačů se doporučuje automatická distribuce podle zásad služby Active Directory (2. možnost).
Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09