Origin Data Management

Obsah

Úvod

O aplikaci Content Manager

Zamýšlené použití aplikace Content Manager je:

  • Vizualizace dostupných aplikací

  • Spouštění aplikací

  • Přepínání mezi aplikacemi

  • Komunikace s aplikacemi

  • Konfigurace obsahu displeje ve scénářích s několika displeji

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09