Origin Data Management

Obsah

iHelp (vzdálená uživatelská podpora)

Používání podpory iHelp

Na požádání může být Origin Server vybaven vzdáleným přístupem k technické podpoře společnosti Brainlab. Tento vzdálený přístup lze aktivovat výběrem možnosti Start iHelp v nabídce Start systému Windows.

Nabídka StartJakmile je funkce iHelp aktivována, v nabídce Start systému Windows se zobrazí příslušné ikony .

Technická podpora společnosti Brainlab má nyní vzdálený přístup k portálu Origin Server (např. k provádění diagnostiky).

Jak podpora iHelp funguje

Program iHelp nainstalovaný na portálu Origin Server se pomocí příkazu ping připojí k serveru iHelp přes port 443 nebo 17002. Oboje jsou odchozí připojení, port 17002 je rychlejší. S každým spojením ping se Origin Server snaží navázat tunelové propojení SSL.

  • Za účelem připojení k vašemu portálu Origin Server se technická podpora společnosti Brainlab nejprve snaží spojit tunelovým propojením SSL se serverem iHelp.
  • Server iHelp tyto dva tunely sloučí a podpora Brainlab pak může získat přístup k vašemu portálu Origin Server.

Požadavky na instalaci

V nastavení vaší brány firewall nemusíte provádět žádné změny (pokud nechcete podpoře Brainlab umožnit rychlejší připojení k vašemu portálu Origin Server).

  • Pokud brána firewall vaší sítě již umožňuje připojit se z ní k internetu, program iHelp vám umožní využívat vzdálenou podporu.
  • Abyste zajistili přístup pro technickou podporu Brainlab, musíte spustit iHelp na vašem portálu Origin Server.
  • Nepřenášejí se přitom žádné údaje o pacientech.

Další informace získáte na adrese iHelp.support@brainlab.com.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09