Origin Data Management

Obsah

Funkce záznamu

Záznam

Je možné zaznamenávat výstup z displeje a také exportovat pro pozdější zobrazení.

Skladování a export nahrávek

Všechny nahrávky z ošetření se ukládají k datům pacienta.

Nahrávky jsou dostupné prostřednictvím prohlížeče v prostředí Origin Server, pokud bylo nakonfigurováno podporou společnosti Brainlab.

Nahrávky je možné exportovat na paměťové zařízení USB prostřednictvím nabídky Export.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09