Origin Data Management

Obsah

Kompatibilita se zdravotnickými zařízeními a softwarem

Kompatibilní zdravotnické platformy

Origin Data Management je kompatibilní s tímto softwarem:

 • Buzz 1.x, 2.x
 • Curve 1.x, Ceiling-Mounted
 • Kick 1.x, 2.x
 • Node Server 4.x, 5.x
 • Plánovací stanice 6.x, 7.x, 8.x, 9.x

Zařízení od jiných společností

Varování

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab

Do systému se smí instalovat a se systémem se smí používat pouze lékařský software Brainlab specifikovaný společností Brainlab. Kontaktujte pracovníky technické podpory společnosti Brainlab, kteří vám objasní podrobnosti ohledně kompatibility s lékařským softwarem společnosti Brainlab.

Jiný software kompatibilní s Brainlab

Origin Data Management je kompatibilní s tímto softwarem:

 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows 8.1

 • Microsoft Windows 10

 • Microsoft Windows Server 2008

 • Microsoft Windows Server 2012

 • Microsoft Windows Server 2016

 • Microsoft Windows Server 2019

Software jiný než Brainlab

Upozornění

Aktualizace

Varování

Antivirové kontroly a malware

Společnost Brainlab doporučuje chránit systém pomocí nejmodernějšího antivirového softwaru.

Uvědomte si však, že některá nastavení ochrany proti škodlivému softwaru (např. Antivirový program) mohou negativně ovlivnit výkon systému. Pokud se například provádí antivirová kontrola v reálném čase a monitoruje každý přístup k souborům, může být načítání a ukládání dat pacientů zpomaleno. Společnost Brainlab doporučuje kontrolu v reálném čase vypnout a provádět antivirové kontroly během neklinických hodin.

Varování
Varování

Další informace týkající se této problematiky získáte od společnosti Brainlab.

Aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft pro systém Windows a aktualizace ovladačů

Společnost Brainlab umožňuje pouze instalaci bezpečnostních záplat. Neinstalujte aktualizace Service Pack a volitelné aktualizace. Zkontrolujte své nastavení, abyste zajistili, že aktualizace budou staženy a nainstalovány správně a ve vhodnou dobu. Neaktualizujte ovladače na platformách Brainlab.

Další informace o nastavení a seznam Microsoft Security Updates (Aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft) blokovaných podporou Brainlab naleznete na webové stránce společnosti Brainlab.

Adresa: www.brainlab.com/updates

Heslo: WindowsUpdates!89

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09