Origin Data Management

Obsah

Plán a přenos dat pro navigaci

Při plánování a přenosu dat pro navigaci postupujte podle těchto kroků.

Krok

1.

Zvolte pacienta.

2.

Otevřete aplikaci Data Selection.

3.

Zvolte sady snímků a předem naplánovaný obsah.

4.

Zvolte Done v aplikaci Data Selection.

5.

Spusťte navigační program.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09