Origin Data Management

Obsah

Právní informace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnost Brainlab

 • Brainlab® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.

 • iPlan® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.
 • Brainlab Elements® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.
 • iHelp® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.

 • Brainlab NodeTM je ochranná známka společnosti Brainlab AG.

 • BuzzTM je ochranná známka společnosti Brainlab AG.

 • CurveTM je ochranná známka společnosti Brainlab AG.

 • Kick® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.

Ochranné známky jiných společností

 • Microsoft®, Windows®, Active Directory® a Internet Explorer®, ActiveX® jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation, registrované ve Spojených státech a dalších zemích.
 • Mozilla Firefox® je ochranná známka společnosti Mozilla Foundation, registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích.
 • Apple™, iPad®, Mac® a macOS™ jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.
 • Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc., registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích.
 • iOS™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a jiných zemích a je používána na základě licence.
 • Google ChromeTM je obchodní známka společnosti Google, Inc.

Informace o patentech

Tento produkt může být chráněn jedním nebo několika patenty nebo podanými patentovými přihláškami. Podrobnosti viz: www.brainlab.com/patent.

Shoda DICOM

Prohlášení o shodě DICOM lze najít na domovské stránce společnosti Brainlab na adrese: www.brainlab.com/dicom.

Integrovaný software třetích stran

Tento program je částečně založen na následujícím díle a informace o licencích na software třetích stran jsou uvedeny v systému v příslušných aplikačních adresářích:

 • icu4c\49.1.2

 • libijg16\3.6.0

 • libijg8\3.6.0

 • libjpeg-turbo\1.4.0

 • libtiff\4.0.4beta

 • range\2017-Feb-24

 • xerces-c++\3.1.4

 • xerces-c++\3.2.2

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09