Origin Data Management

Obsah

Přehazování displejů

Krok

1.

Pro změnu pořadí displejů stiskněte a podržte displej, kterým chcete pohybovat.

Displej „vyskočí“, což znamená, že může být přesunut.

2.

Přesuňte displej na nové místo, pak jej uvolněte.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09