Origin Data Management

Obsah

Nabídka HelpČ.Obsah

 • Verze a informace o stavu aplikací Content Manager, Patient Selection a Data Selection

 • Informace o verzi a stavu nainstalovaných softwarových aplikací aktuálního pracovního postupu

 • Informace o verzi a stavu instalovaných služeb a funkcí

 • Informace o licencích

 • CE a GTIN informace a aplikace/služby na pozadí

 • Online odkazy na uživatelskou příručku

 • Kontaktní informace technické podpory společnosti Brainlab

 • Připojení k jiným systémům Brainlab, včetně funkce odpojení

 • Informace o výrobci

 • Připojení k iHelp

 • IP adresa

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09