Origin Data Management

Obsah

Výběr datKrok

1.

Vyberte data (data plánování nebo plán), která chcete použít.

Vybraná data se zvýrazní (označí barvou) . Chcete-li výběr zrušit, vyberte je znovu a zvýraznění se zruší.

2.

Možnost SELECTED DATA poskytuje přehled všech dat, která byla vybrána . Výběr dat umístěných zde můžete zrušit výběrem možnosti X .

3.

Pokračujte výběrem tlačítka Next .

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09