Origin Data Management

Obsah

Použití připojených systémů

Spuštěný software

Software lze spustit z kteréhokoli zařízení, nicméně musí vždy běžet v systému, ve kterém byl nainstalován.

Aplikace nainstalované v navigačním systému (např. Viewer) mohou být spuštěny pouze v systému Buzz při použití připojených systémů. Ten může být navíc spuštěn jen jednou.

Zobrazování video zdrojů

Zdroje videa je možné zobrazovat na jednom nebo obou zařízeních, bez ohledu na to, ke kterému z nich je zdroj videa připojen.

Omezení

  • V případě, že je nainstalován více než jeden systém Buzz najednou, může být k navigačnímu systému připojen jen jeden.
  • Content Manager může být současně zobrazen jen na jednom displeji. Chcete-li na svém aktuálním displeji otevřít Content Manager, stiskněte tlačítko domovské obrazovky. Tím se zavře na dříve aktivním displeji.
  • Má-li se navigační aplikace zobrazit v systému Buzz, musí se zobrazovat také v navigačním systému. Podobně musí být v systému Buzz zobrazena aplikace pro plánování, aby mohla být zobrazena i v navigačním systému.
Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09