Origin Data Management

Obsah

Skupiny domén

Skupiny domén

Pokud je Origin Server integrován do domény Windows, spravujte uživatele v rámci služby Active Directory.

V typickém integračním scénáři portálu Origin Server jsou do místních skupin portálu Origin Server mapovány následující skupiny domén:

Místní skupina

Odpovídající skupina domény

BL_OriginSessionManager

Skupina správců v nemocnici: práva ukončit nereagující relace

BL_OriginAdministrators

Skupina správců v nemocnici

BL_OriginIheUsers

Skupina uživatelů v nemocnici: má přístup k portálu Origin Server pouze prostřednictvím odkazu IHE

BL_OriginUsers

Skupina uživatelů v nemocnici

Remote Desktop Users (Uživatelé vzdálené plochy)

Všechny skupiny domén portálu Origin Server jsou mapovány do místní skupiny Remote Desktop Users (Uživatelé vzdálené plochy)

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09