Origin Data Management

Obsah

Session Manager

Používání nástroje Session ManagerSession Manager zobrazuje seznam všech uživatelů, kteří jsou aktuálně přihlášeni k systému. Správce může podle potřeby kteroukoliv z těchto uživatelských relací ukončit (např. když relace nereaguje).

Vyrovnávání zatížení

Pokud je používáno více serverů než jeden, Origin Server automaticky optimalizuje výkon pomocí tzv. vyrovnávání zatížení. Priorita serveru je definována v nastavení portálu Origin Server.

U všech serverů doporučujeme použití stejné konfigurace hardwaru a softwaru, aby bylo možné optimalizovat vyrovnávání zatížení.

Pokud chcete výkon systému doladit, obraťte se na podporu společnosti Brainlab.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09