Origin Data Management

Obsah

Jak otevřít aplikaci pomocí souboru RDP

Při používání prohlížeče Internet Explorer s nakonfigurovanou komponentou RDP ActiveX mohou uživatelé spustit iPlan nebo Brainlab Elements vzdáleně výběrem tlačítka aplikace zobrazeného na domovské stránce portálu Origin Server. Vzdálené aplikace se okamžitě spustí s využitím stejných přihlašovacích údajů, které se používají pro přihlášení.

Krok

1.

Vyberte požadovanou aplikaci.

Zobrazí se dialogové okno Open/Save (Otevřít/Uložit):

2.

Vyberte tlačítko Open with (Otevřít v programu) a pak tlačítko OK. Systém Windows automaticky vybere program, který aplikaci otevře.

3.

Pokud se otevře dialogové okno Remote Desktop Connection (Připojení ke vzdálené ploše), ověřte, že je správně nastavena možnost „Remote computer“ (Vzdálený počítač) (např. yourcomputer.net).

4.

Vyberte možnost Connect (Připojit).

Vámi vybraná aplikace se otevře.

5.

Otevře se dialogové okno Remote Desktop Connection Verification (Ověření připojení ke vzdálené ploše). Své přání ohledně připojení potvrďte výběrem možnosti OK.

Vaše aplikace se otevře.

Jestliže nechcete, aby se toto dialogové okno otvíralo, přečtěte si doporučení pro nastavení ActiveX.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09