Origin Data Management

Obsah

Data Selection

Obecné informace

Data Selection seřadí data chronologicky a ta mohou být vybrána buď po zvolení pacienta, nebo po otevření aplikace Brainlab (podívejte se do příslušné Uživatelské příručky k programu).Data Selection zobrazuje data pacienta pomocí zobrazení časové osy.

Č.

Vysvětlení

Zobrazení časové osy zobrazuje data pacienta v chronologickém pořadí. Nejnovější data pacienta jsou zobrazena vpravo.

Vyberte šipku, chcete-li načíst další data z předchozího data do časové osy. Šipka se bude zobrazovat, dokud budou k dispozici další data.

Datové sady jsou uspořádány do datových clusterů souvisejících s anatomickým stavem pacienta.

Oblast SUGGESTED DATA zobrazuje data, která software považuje za nejrelevantnější.

Možnost See All Data zobrazuje detailnější zobrazení všech dostupných dat v daném datovém clusteru.

Panel nástrojů.
Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09