Origin Data Management

Obsah

Funkce v panelu nástrojůČ.Součásti

Po výběru jména pacienta se otevře komponenta Patient Selection.

Po výběru možnosti Disease se otevře aplikace pro klasifikaci onemocnění.

Možnost Filter: Pomocí šipky můžete filtrovat data do dat Plans only namísto všech dat.

New Event: Vytvořte novou událost, která dokumentuje změnu v historii léčby pacienta nebo změnu jeho anatomie.

Události lze použít k rozdělení datových clusterů v určitém časovém bodě (například po chirurgickém zákroku).

Combine Plans: tato funkce slouží ke kombinování plánů.

  • Vyberte možnost Add Data, chcete-li sloučit data pacienta. Tuto možnost lze rovněž vybrat ke sloučení s dalším pacientem.
  • Výběrem možnosti Refresh můžete ručně spustit DICOM proxy a znovu si vyžádat data.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09