Origin Data Management

Obsah

Připojení a odpojení

Krok

1.

Chcete-li provést připojení k systému Buzz, stiskněte Connect na PC na operačním sále s nainstalovaným PDM.

2.

Chcete-li provést odpojení, zavřete aplikaci Content Manager na PC na operačním sále s nainstalovaným PDM.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09