Origin Data Management

Obsah

Jak vytvořit certifikát podepsaný svým držitelem

Krok

1.

Přihlaste se k portálu Origin Server jako místní správce.

2.

Spusťte nástroj Windows PowerShell (klikněte pravým tlačítkem na ikonu PowerShell a zvolte Run as Administrator (Spustit jako správce)).

3.

Zadejte následující příkaz pro vytvoření certifikátu:

New-SelfSignedCertificate -DnsName “despnode02.brainlab.net” -CertStoreLocation “cert:\LocalMachine\My”

Tento příkaz vytvoří certifikát podepsaný svým držitelem s algoritmem hash SHA-2.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09