Origin Data Management

Obsah

Funkce připojení

Rychlost obnovy snímku

Rychlost obnovy snímku závisí na kvalitě síťového připojení. Vysoká vytíženost sítě může snížit rychlost obnovy snímku.

Připojení v integrovaném operačním sále

Na integrovaném operačním sále, kde se používá navigační systém a systém Buzz upevněný na stropě, jsou obvykle tyto dva systémy připojeny po zapnutí kontinuálně.

K připojení systémů nejsou nutné žádné manuální kroky.

Připojovací tlačítka

Tlačítko

Funkce  • Otevře seznam dostupných systémů Buzz.
  • Ze seznamu systémů zvolte odpovídající systém Buzz, který se má připojit.


Zruší požadavek na připojení před potvrzením/zamítnutím u všech systémů Buzz.Stisknutím ikony Accept v systému Buzz dokončíte připojení.Stisknutím ikony Reject v systému Buzz zamítnete připojení.Stisknutím ikony Settings zobrazíte aktuální připojení a také možnost odpojení.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09